Σκοπός

Σκοπός του Συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι. είναι:

  1. Η αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών του για την εξασφάλιση μίας τέλειας και όσο το δυνατόν ολοκληρωμένης αποκαταστάσεως (rehabilitation).
  2. Η ψυχολογική προετοιμασία όσων πρόκειται να υποβληθούν σε οποιαδήποτε μορφής θεραπεία για την αντιμετώπιση κάποιας μορφής καρκινώματος και η υποδοχή των καινούργιων καρκινοπαθών, για να μπορέσουν να προετοιμαστούν στην αντιμετώπιση των αναγκών της μελλοντικής καθημερινής ζωής του καρκινοπαθούς. 
  3. Η συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες ιατρούς ογκολόγους των Νοσοκομειακών Πανεπιστημιακών ή μη Ιδρυμάτων και όλων των θεραπευτηρίων εν γένει Δημοσίων ή ιδιωτικών, με σκοπό την άμεση επαφή ιατρού και ασθενούς, την ενημέρωση και την προσαρμογή στα σύγχρονα επιτεύγματα της ιατρικής επιστήμης.
  4. Η καλλιέργεια πνεύματος συναδελφοσύνης, φιλίας και αγάπης μεταξύ των καρκινοπαθών ως και η δημιουργία ενός οικογενειακού μεταξύ των περιβάλλοντος, με την πιο πλατιά έννοια.
  5. Η διαρκής μέριμνα και φροντίδα για την αποφυγή κάθε κοινωνικής δραστηριότητας οιασδήποτε μορφής, που θα είναι ξένη στον κύριο και πρωταρχικό στόχο του Συλλόγου που είναι η υγεία, ψυχική ηρεμία και πλήρης αποκατάσταση (rehabilitation) των μελών του.

Η καταπολέμηση της οικονομικής και ψυχολογικής «μιζέριας» των ασθενών ως επιβαρυντικού παράγοντα της νόσου και η με οποιοδήποτε τρόπο ήθελε κριθεί από το Δ.Σ. οικονομική ενίσχυση των ασθενών αυτών.

Στήριξε το Κ.Ε.Φ.Ι. Τηλεφωνική υποστήριξη Διαβάστε την εφημερίδα μας