18/02/2015

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Συλλόγου "Κ.Ε.Φ.Ι." Αθηνών

Κυριακή 8 Μαρτίου 2015 και ώρα 11:00, Αιτωλίας 33-35, Αθήνα - 2ος όροφος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Καρκινοπαθών -  Εθελοντών - Φίλων - Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών σας προσκαλεί στην προβλεπόμενη από το Καταστατικό του Συλλόγου Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την Κυριακή 8 Μαρτίου 2015 και ώρα 11:00  στα γραφεία του Συλλόγου (Αιτωλίας 33-35, Αμπελόκηποι) στον 2ο όροφο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή Προέδρου & Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
2. Λογοδοσία Δ.Σ.
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη οικονομική διαχείριση του 2014
4. Έγκριση οικονομικού απολογισμού του έτους 2014
5. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε           οικονομική ευθύνη
6. Έγκριση εγγραφής νέων μελών (άρθ. 5 του Καταστατικού)
7. Έγκριση Προϋπολογισμού του έτους 2015

Η απαρτία θεωρείται δεδομένη με όσα μέλη είναι παρόντα.

 
Καλούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν στη Συνέλευση αυτή. 


Με εκτίμηση για το Δ.Σ.


Η Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας     
Ζωή Γραμματόγλου                                                      Γεωργία Δρούτσα

Στήριξε το Κ.Ε.Φ.Ι. Τηλεφωνική υποστήριξη Διαβάστε την εφημερίδα μας