29/06/2015

Κλειστή Ομάδα Ασθενών Συλλόγου "Κ.Ε.Φ.Ι." Αθηνών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κλειστή Oμάδα Συμβουλευτικής και Υποστήριξης ασθενών με καρκίνο

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών-Εθελοντών-Φίλων-Ιατρών "Κ.Ε.Φ.Ι". Αθηνών σε συνεργασία με τις Ψυχολόγους Σαλώμη Καφούρη και Βούλα Πολίτη, στο πλαίσιο της στήριξης ασθενών με καρκίνο, δημιούργησαν και συντόνισαν την Κλειστή Ομάδα Συμβουλευτικής & Υποστήριξης Ασθενών με Καρκίνο. 

Η ομάδα ξεκίνησε στις 30 Ιανουαρίου 2015, με συχνότητα μια φορά την εβδομάδα, διήρκησε 6 μήνες και έκλεισε την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015. 

Στόχος της κλειστής ομάδας ασθενών ήταν η δημιουργία δεσμών και υποστήριξης ανάμεσα στα μέλη, αλλά και η έκφραση συναισθημάτων και σκέψεων σε ότι αφορά την εμπειρία τους με τον καρκίνο. 

Ευχαριστούμε όσα μέλη συμμετείχαν στην ομάδα, για τη δέσμευση και την εμπιστοσύνη που έδειξαν, τόσο στο Σύλλογο «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών, όσο και στις συντονίστριες της ομάδας. 

Στήριξε το Κ.Ε.Φ.Ι. Τηλεφωνική υποστήριξη Διαβάστε την εφημερίδα μας