30/09/2015

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου & Παρηγορικής Αγωγής

1-4 Οκτωβρίου 2015, Καβάλα

H Ελληνική Εταιρία Θεραπείας Πόνου & Παρηγορικής Φροντίδας (ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.) διοργανώνει το 16ο κατά σειρά Συνέδριο της Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου & Παρηγορικής Φροντίδας στην Καβάλα, στις 1-4 Οκτωβρίου 2015, στο ξενοδοχείο Lucy.

Η Επιστημονική Επιτροπή, αποτελούμενη από Ξένους και Έλληνες ιατρούς διεθνούς κύρους, έχει καταρτίσει το Πρόγραμμα του Συνεδρίου, το οποίο περιλαμβάνει μία σειρά από Στρογγυλά Τραπέζια, Διαλέξεις, Ελεύθερες Ανακοινώσεις, Δορυφορικά Συμπόσια και Κλινικά Φροντιστήρια σχετικά με την αντιμετώπιση του πόνου και της παρηγορικής αγωγής, πεδία πρωτοποριακά και καινούρια για τον χώρο όχι μόνο των Αναισθησιολόγων αλλά και ιατρών συναφών ειδικοτήτων όπως ογκολόγων, ακτινοθεραπευτών, χειρουργών, νευρολόγων, ψυχιάτρων και ψυχολόγων. Το Συμπόσιο απευθύνεται επίσης σε νοσηλεύτριες και νοσηλευτές των τμημάτων Αναισθησιολογίας, Κέντρων Πόνου και Παρηγορικής Αγωγής, ουσιαστικούς και απαραίτητους συνεργάτες του σύγχρονου Αναισθησιολόγου.
 
Ομιλητές, παγκοσμίως αναγνωρισμένοι θα εξασφαλίσουν το υψηλό επίπεδο του Συνεδρίου και υπολογίζουμε ότι ο αριθμός των επιστημόνων που θα λάβουν μέρος, θα ξεπεράσει τους 300 Έλληνες & Ξένους Συναδέλφους. 

O Σύλλογός μας θα εκπροσωπηθεί από την κα Ζωή Γραμματόγλου, Πρόεδρο Δ.Σ., η οποία θα συμμετάσχει ως Ομιλήτρια στην ενότητα "Ενημέρωση του κοινού σχετικά με τον Πόνο και την Παρηγορική Φροντίδα", την Παρασκευή 2 Οκτώβρη.

Στήριξε το Κ.Ε.Φ.Ι. Τηλεφωνική υποστήριξη Διαβάστε την εφημερίδα μας