11/07/2016

Ανοιχτές Ομάδες Στήριξης Ασθενών & Φροντιστών

Σας ενημερώνουμε, ότι οι Ανοιχτές Ομάδες Στήριξης Ασθενών & Φροντιστών των Ασθενών ολοκλήρωσαν τη λειτουργία τους, τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016.
Οι Ανοιχτές Ομάδες Στήριξης θα επαναλειτουργήσουν αρχές Σεπτεμβρίου και θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση, αναφορικά με την ημερομηνία έναρξης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε, όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συλλόγου.

Σας ευχαριστούμε.

Στήριξε το Κ.Ε.Φ.Ι. Τηλεφωνική υποστήριξη Διαβάστε την εφημερίδα μας