17/02/2017

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Συλλόγου "Κ.Ε.Φ.Ι." Αθηνών

Κυριακή 12 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:00, Γραφεία Συλλόγου (Φαραντάτων 34 11527, Γουδί, 4ος όροφος)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Καρκινοπαθών - Εθελοντών - Φίλων -Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών, σας προσκαλεί στην προβλεπόμενη από το Καταστατικό του Συλλόγου Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:00 στα γραφεία του Συλλόγου (Φαραντάτων 34, Αθήνα - Γουδί) στον 4ο όροφο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή Προέδρου & Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
2. Λογοδοσία Δ.Σ.
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη οικονομική διαχείριση του 2016
4. Έγκριση οικονομικού απολογισμού του έτους 2016
5. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε             οικονομική ευθύνη
6. Έγκριση εγγραφής νέων μελών (άρθ. 5 του Καταστατικού)
7. Έγκριση Προϋπολογισμού του έτους 2017

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα γίνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ την επόμενη Κυριακή 12 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:00, στα γραφεία του Συλλόγου (Φαραντάτων 34, Αθήνα - Γουδί) στον 4ο όροφο. Η απαρτία θεωρείται δεδομένη με όσα μέλη είναι παρόντα.

 
Καλούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν στη Συνέλευση αυτή. 


Με εκτίμηση για το Δ.Σ.


Η Πρόεδρος                                                                     Η Γενική Γραμματέας     
Ζωή Γραμματόγλου                                                              Ειρήνη Χολέβα

Στήριξε το Κ.Ε.Φ.Ι. Τηλεφωνική υποστήριξη Διαβάστε την εφημερίδα μας