07/09/2012

Άνοιξε ο δρόμος για το θεραπευτικό αποτέλεσμα της Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής

Όλες οι μέθοδοι με γ ή χ ακτινοβολίες, που διαθέτουν Νοσοκομεία όπως το ΥΓΕΙΑ, METROPOLITAN και ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ είναι πλέον θεραπευτικά ισοδύναμες. Ο Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. μετά από συνεχείς επαφές με τους αρμόδιους φορείς παρουσιάζει στα δύο έγγραφα που ακολουθούν τη θετική έκβαση της όλης πορείας.

Στήριξε το Κ.Ε.Φ.Ι. Τηλεφωνική υποστήριξη Διαβάστε την εφημερίδα μας