15/04/2013

ΑΝΟΙΧΤΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ομάδα στήριξης που πραγματοποιείται κάθε δεύτερη Τρίτη διακόπτεται προσωρινά για  προσωπικούς λόγους της κα. Γιδοπούλου. Θα βγει ανακοίνωση για την επομένη συνάντηση.

Στήριξε το Κ.Ε.Φ.Ι. Τηλεφωνική υποστήριξη Διαβάστε την εφημερίδα μας