24.06.2023

Εστιάζοντας στην Ποιότητα – Τάσεις και Προκλήσεις

επιστροφή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

“Εστιάζοντας στην Ποιότητα – Τάσεις και Προκλήσεις”
Διαδικτυακή Ημερίδα
All.Can Greece

  • Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας σε όλους τους ασθενείς με καρκίνο, με τις απαραίτητες επενδύσεις στον τομέα της υγείας, θα πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα της πολιτείας.
  • Επιβεβλημένη η αναθεώρηση του πλαισίου για την έγκριση, αποζημίωση και συνταγογράφηση των βιοδεικτών με βάση κανόνες που θα καθορίζουν τις προυποθέσεις, τη συχνότητα και τον τρόπο διεξαγωγής των διαδικασιών.
  • Κομβικός είναι ο ρόλος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στην αξιολόγηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας, με στόχο τη βελτίωσή τους και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.
  • Καθοριστικής σημασίας για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας προς τους ογκολογικούς ασθενείς, οι συνέργειες και η ενεργή συμμετοχή των εκπροσώπων τους στην αξιολόγηση και τη λήψη των αποφάσεων.
  • Σημαντικά αυξητική είναι η τάση των επενδύσεων σε ογκολογικά προϊόντα τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως, καθώς υπολογίζεται ότι η συνολική φαρμακευτική δαπάνη στον καρκίνο το 2027 θα αγγίξει τα 375 δις δολάρια παγκοσμίως από 196 δις το 2022.
  • Ο υψηλός αριθμός κλινικών μελετών για τον καρκίνο αναμένεται να φέρει νέες, καινοτόμες θεραπευτικές επιλογές στην ογκολογία τα επόμενα χρόνια.
  • Οι ψυχοκοινωνικές συνέπειες των θεραπειών στην ποιότητα ζωής των ασθενών με καρκίνο στην Ελλάδα αναδεικνύουν την ανάγκη για μία ολιστική προσέγγισή τους, με τις κατάλληλες παρεμβάσεις.
  • Success story η ακτινοθεραπεία για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους ογκολογικούς ασθενείς στη χώρα μας.

Αυτά ήταν τα σημαντικότερα μηνύματα της επιστημονικής ημερίδας της All.Can Greece με τίτλο “Εστιάζοντας στην Ποιότητα – Τάσεις και Προκλήσεις”, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Τρίτη 20 Ιουνίου, με τη συμμετοχή έγκριτων ομιλητών από τον τομέα της ογκολογίας και των οικονομικών της υγείας.

Η ημερίδα εστίασε στις τάσεις που διαμορφώνονται παγκοσμίως στον τομέα της ογκολογικής περίθαλψης, αλλά και τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει το σύστημα υγείας προκειμένου να ανταποκριθεί με επιτυχία στις προσδοκίες των ασθενών για υπηρεσίες φροντίδας υψηλού επιπέδου που θα ανταποκρίνονται και θα καλύπτουν πλήρως τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. 

Στην ημερίδα συμμετείχαν ως συντονιστές η κα Ελισάβετ Γρουζή, Πρόεδρος της Ε.Α.Ε. και Συντονίστρια Διευθύντρια της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας στο Γ.Α.Ο.Ν.Α. “Ο Άγιος Σάββας”, ο κος Μιχάλης Νικολάου, Παθολόγος – Ογκολόγος, Επιμελητής Α’ στο Γ.Α.Ο.Ν.Α. “Ο Άγιος Σάββας” και αντιπρόεδρος της ΕΟΠΕ, ο κος Αθανάσιος Βοζίκης, Καθηγητής Διευθυντής του Εργαστηρίου Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, και ο κος Γιώργος Καπετανάκης, Πρόεδρος της ΕΛΛΟΚ.

Η ημερίδα ξεκίνησε με την παρουσίαση της “ποιοτικής επανάστασης στην Ακτινοθεραπεία”, από τον κο Γιώργος Πισσάκα, Συντονιστή Διευθυντή του Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας στο Γ.Ν.Α. “Αλεξάνδρα”. Ο κος Πισσάκας εστίασε στην καταλυτική συνδρομή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, η οποία σε συνδυασμό με τη συμβολή της επιστημονικής κοινότητας και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατάφερε να αλλάξει τελείως το τοπίο στην ακτινοθεραπεία στη χώρα μας, καθιστώντας την ένα μοναδικό παράδειγμα προς μίμηση για την ογκολογική περίθαλψη στην Ελλάδα. 

Ο κος Ιωάννης Υφαντόπουλος, Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α., παρουσίασε τα αποτελέσματα της μελέτης της All.Can Greece σχετικά με την ποιότητα ζωής των ασθενών με καρκίνο στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τη μελέτη, βασική επίδραση στην ποιότητα ζωής των ασθενών, εκτός των σωματικών επιπτώσεων των θεραπειών, έχουν οι ψυχολογικοί παράγοντες, με το άγχος και την κατάθλιψη να αγγίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά. Η μελέτη αναδεικνύει τη σημασία μιας ολιστικής προσέγγισης των ασθενών, που μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει και παρεμβάσεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης.

Ο κος Θεόδωρος Β. Πασχάλης, Ακτινοφυσικός Ιατρικής και Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αναφέρθηκε στην σημαντικότητα της διαρκούς αξιολόγησης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο που έχει ο Οργανισμός, αλλά και εκείνον που μπορεί να διαδραματίσει η ΕΛΛΟΚ ως εκπρόσωπος των ογκολογικών ασθενών στη διαδικασία αυτή, με στόχο τη μέγιστη αποτελεσματικότητα και τη βέλτιστη κατανομή των υφιστάμενων πόρων.

Ο κος Νίκος Κικίλιας, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Συμβάσεων Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τόνισε τη σημασία της συνεργασίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την επιτροπή διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης, την ΗΔΙΚΑ, τις επιστημονικές εταιρείες και τους εκπροσώπους των ασθενών,  με στόχο τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού πλαισίου για την έγκριση, αποζημίωση και συνταγογράφηση βιοδεικτών, που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες που επιβάλουν οι εξατομικευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις στην ογκολογία. Παράλληλα τόνισε ότι η διεξαγωγή ελέγχου βιοδεικτών αποκλειστικά από διαπιστευμένα διαγνωστικά κέντρα αποτελεί μονόδρομο για την εξασφάλισης της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών. 

Η κα Μαρία Καλογεροπούλου, Διευθύντρια Value Access, Health Policy & RWE της IQVIA, παρουσίασε αισιόδοξα μηνύματα για το μέλλον της ογκολογικής περίθαλψης, λόγω της ραγδαίας αύξησης επενδύσεων στην ογκολογία, καθώς η συνολική φαρμακευτική δαπάνη στον καρκίνο αναμένεται σε πέντε χρόνια να αγγίξει τα 375 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικής μελέτης της IQVIA. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι και τα ευρήματα της μελέτης που αναδεικνύουν ότι διαρκώς αυξάνεται το πλήθος των κλινικών μελετών που διεξάγονται για ογκολογικά σκευάσματα, ενώ παράλληλα μελετώνται τεχνολογίες νέας γενιάς, που θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων θεραπειών.

Η ημερίδα μεταδόθηκε ζωντανά από το κανάλι της All.Can Greece στο Youtube και τα video με τις εισηγήσεις και τις συζητήσεις είναι διαθέσιμα εδώ.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με την ευγενική άνευ όρων υποστήριξη των εταιρειών:

AMGEN, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, MSD, Roche

Περισσότερες πληροφορίες για την ημερίδα μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

 

Σχετικά με την All.Can:

Η All.Can International είναι μία μη κερδοσκοπική Οργάνωση με έδρα στις Βρυξέλλες, η οποία ξεκίνησε ως διεθνής πλατφόρμα διαλόγου τον Δεκέμβριο του 2016 με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας και την καλύτερη αποδοτικότητα των διαθέσιμων πόρων στα συστήματα υγείας με τελικό στόχο τη βελτίωση της έκβασης για τους ασθενείς.

Η All.Can Greece συστάθηκε στις αρχές του 2019 με σκοπό τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων στη φροντίδα του καρκίνου, οι οποίοι έχουν την σταθερή βούληση να συνεργασθούν, να παρέμβουν, να υποβάλουν συστάσεις πολιτικής για τον καρκίνο, να αναλάβουν δράση και κοινές πρωτοβουλίες με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα, προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας στη χώρα μας.

Newsletter

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα νέα του συλλόγου μας.

.

Κ.Ε.Φ.Ι. - Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων & Ιατρών Αθηνών

Βολανάκη 19,
11526, Αθήνα
τηλ: 210 6468222, 210 3244390
fax: 210 6468221
e-mail: info@anticancerath.gr

Created by Gravity.gr

Κ.Ε.Φ.Ι. - Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων & Ιατρών Αθηνών

ΚΕΦΙ Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών Αθηνών

Λουίζης Ριανκούρ 29, 5ος όροφος, 11523, Αθήνα
τηλ: 210 6468222, 210 3244390
fax: 210 6468221
e-mail: info@anticancerath.gr

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης και την ανάλυση της επισκεψιμότητας μας.
Δείτε τους ανανεωμένους όρους χρήσης για την προστασία δεδομένων και τα cookies..