02.02.2021

Διάγνωση καρκίνου του παγκρέατος

επιστροφή

 

ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

 

Ο καρκίνος του παγκρέατος είναι δύσκολο να διαγνωστεί νωρίς. Λόγω της θέσης του οργάνου, οι όγκοι δεν μπορούν να εντοπιστούν εύκολα από τους ιατρούς, κατά τη διάρκεια κλινικής εξέτασης. Συνήθως δεν έχουν συμπτώματα μέχρις ότου ο καρκίνος έχει ήδη αυξηθεί σε μέγεθος τοπικά ή έχει εξαπλωθεί σε άλλα όργανα.

Μερικοί ασθενείς με καρκίνο παγκρέατος παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα της πρωτεΐνης CA 19-9 στο αίμα. Η πρωτεΐνη αυτή που ονομάζεται καρκινικός δείκτης, είναι αυτή που συσχετίζεται συχνότερα με τον παγκρεατικό καρκίνο συγκρινόμενη με άλλους καρκινικούς δείκτες. Εντούτοις δεν βρίσκεται αυξημένη πάντα σε όλους τους ασθενείς που πάσχουν από παγκρεατικό καρκίνο και ακόμη και αν βρεθεί αυξημένη ο καρκίνος είναι συχνά ήδη προχωρημένος. Τα επίπεδα αυτού του νεοπλασματικού δείκτη μπορεί να αυξηθούν και σε άλλα νοσήματα που δεν σχετίζονται με καρκίνο του παγκρέατος. Για τους λόγους αυτούς, η μέτρηση τους στο αίμα δεν χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της νόσου, παρόλο που ο γιατρός μπορεί ακόμη να ζητήσει αυτή την εξέταση, εάν ο ασθενής έχει συμπτώματα που θέτουν υποψία καρκίνου του παγκρέατος. Η μέτρηση του δείκτη αυτού χρησιμοποιείται συχνότερα σε ασθενείς με ήδη διαγνωσμένη νόσο, για τη διάκριση του εάν η θεραπεία αποδίδει ή αν ο καρκίνος παρουσιάζει πρόοδο.

 

Γενετικοί έλεγχοι για άτομα που ενδέχεται να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο

Μερικοί άνθρωποι ενδέχεται να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παγκρέατος λόγω οικογενειακού ιστορικού της νόσου (ή οικογενειακού ιστορικού κάποιων άλλων καρκίνων).Ο αυξημένος κίνδυνος μπορεί να οφείλεται σε συγκεκριμένα γενετικά σύνδρομα.

Οι γενετικές εξετάσεις αναζητούν μεταλλάξεις στα γονίδιά σας που προκαλούν κληρονομικά νοσήματα. Ορισμένες από τις μεταλλάξεις των γονιδίων που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παγκρέατος μπορούν να ανιχνευτούν με γενετικό έλεγχο.

Οι εξετάσεις χρησιμοποιούνται για να αναζητήσουν αυτή την κληρονομική προδιάθεση ,γεγονός που σημαίνει αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι εάν έχετε τις μεταλλάξεις έχετε ή σίγουρα θα νοσήσετε από καρκίνο του παγκρέατος.

Ο καθορισμός του ενδεχομένου να είστε σε αυξημένο κίνδυνο δεν είναι απλός. Η συζήτηση με κάποιον που έχει εμπειρία σε κληρονομικά σύνδρομα καρκίνου, όπως ένας γενετικός σύμβουλος, ένας γενετιστής ή ένας ογκολόγος, είναι συχνά χρήσιμη.

Εάν γνωρίζετε ότι διατρέχετε αυξημένο κίνδυνο, ενημερώστε τον ιατρό σας, ώστε να υποβληθείτε έγκαιρα σε εξετάσεις, ώστε αν εντοπιστεί η νόσος να είναι πιο έγκαιρη η θεραπεία και καλύτερη η πρόγνωση.

 

Τεστ - εξετάσεις για καρκίνο του παγκρέατος σε άτομα υψηλού κινδύνου

Οι εξετάσεις που γίνονται για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου, είναι η αξονική και η μαγνητική τομογραφία κοιλίας καθώς και ο ενδοσκοπικός υπέρηχος. Ανατρέξτε στην ενότητα της διάγνωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές.

Οι εξετάσεις αυτές δεν γίνονται στον γενικό πληθυσμό αλλά μόνο σε άτομα με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του παγκρέατος ή με γνωστό γενετικό σύνδρομο που αυξάνει τον κίνδυνο. Με αυτές, οι γιατροί κατάφεραν να βρουν πρώιμους καρκίνους του παγκρέατος σε ορισμένα μέλη οικογενειών υψηλού κινδύνου.

 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

 

Δεν είναι εύκολο να γίνει η διάγνωση του παγκρεατικού καρκίνου με βάση μόνο τα συμπτώματα ή την κλινική εξέταση του ασθενούς.

Η γνώση της ύπαρξης παραγόντων κινδύνου (ηλικία, γενετική προδιάθεση, κάπνισμα, διαβήτης) μπορεί να οδηγήσει σε πρωιμότερη και πιο εκτεταμένη διερεύνηση των ασθενών που παρουσιάζουν συμπτώματα τα οποία θα μπορούσαν να οφείλονται σε καρκίνο του παγκρέατος. Οι εξετάσεις αίματος συχνά δεν είναι ειδικές και δεν βοηθούν στη διάγνωση. Εντούτοις, μια πληθώρα εξετάσεων είναι τώρα διαθέσιμες, για να βοηθήσουν στη διάγνωση ύπαρξης παγκρεατικού καρκίνου σε ασθενείς στους οποίους υπάρχει κλινική υποψία.

  1. Απεικονιστικές εξετάσεις:

Οι διαθέσιμες εξετάσεις που χρησιμοποιούνται κατά την κρίση του θεράποντα είναι οι ακόλουθες:

  • Υπερηχογράφημα κοιλίας: είναι συνήθως η αρχική εξέταση σε υποψία παγκρεατικού καρκίνου.
  • Αξονική τομογραφία κοιλίας με σκιαγραφικό: βοηθά στη διάγνωση, σταδιοποίηση και εκτίμηση δυνατότητας χειρουργικής αφαίρεσης του όγκου.
  • Μαγνητική τομογραφία κοιλίας, με σκιαγραφικό: με παρόμοιο ρόλο με την αξονική τομογραφία χωρίς όμως τη χρήση ακτινών Χ.
  • Ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία (ERCP): Με ένα ενδοσκόπιο ο γιατρός φτάνει στο πρώτο τμήμα του λεπτού εντέρου και βρίσκει την κοινή εκβολή του χοληδόχου και παγκρεατικού πόρου. Στη συνέχεια με ένα μικρότερο σωλήνα διαπερνά την εκβολή αυτή χύνοντας σκιαγραφικό στο χοληδόχο και παγκρεατικό πόρο, ενώ λαμβάνονται ακτινογραφίες. Αυτές μπορούν να αναδείξουν παθολογικά σημεία στους πόρους. Με τη χρήση ERCP μπορούν επίσης να ληφθούν βιοψίες από τις ύποπτες περιοχές.
  • Μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία (MRCP): Δίνει πολλές πληροφορίες για την ανατομία των χοληφόρων του παγκρεατικού πόρου και την ενδοηπατικών αλλοιώσεων.
  • Ενδοσκοπικός υπέρηχος: Ο γιατρός πραγματοποιεί υπερηχογραφική απεικόνιση μέσα από τον γαστρεντερικό σωλήνα. Εκτός από τις ανατομικές πληροφορίες που προσφέρονται με τη μέθοδο αυτή, μπορούν να ληφθούν και βιοψίες από ύποπτες περιοχές.
  • Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET-CT): Η εξέταση αυτή δε συνίσταται για την αρχική διάγνωση του παγκρεατικού καρκίνου. Μπορεί όμως να ζητηθεί από το γιατρό για την εκτίμηση της επέκτασης της νόσου στα πλαίσια της σταδιοποίησης της.

 

  1. Ιστολογική Εξέταση

Γίνεται σε υλικό που λαμβάνεται με βιοψία με τη βοήθεια υπέρηχου, αξονικής τομογραφίας, ενδοσκοπικού υπερήχου ή ERCP.

Βιοψία επίσης μπορεί να ληφθεί λαπαροσκοπικά. Με τη μέθοδο αυτή, με τη βοήθεια γενικής αναισθησίας γίνονται τομές στην κοιλιά του ασθενούς. Σε μία από τις τομές εισάγεται video camera που επιτρέπει στο χειρουργό να δει το πάγκρεας και τα άλλα όργανα, ώστε να εκτιμήσει την έκταση της νόσου, αλλά και να πάρει κομμάτια παθολογικού ιστού προς εξέταση.

Ο παθολογοανατόμος εξετάζει το δείγμα και θέτει τη διάγνωση του καρκίνου καθώς επίσης δίνει πληροφορίες για τα ιστολογικά χαρακτηριστικά της νόσου.

Newsletter

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα νέα του συλλόγου μας.

.

Κ.Ε.Φ.Ι. - Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων & Ιατρών Αθηνών

Λουίζης Ριανκούρ 29, 5ος όροφος,
11523, Αθήνα
τηλ: 210 6468222, 210 3244390
fax: 210 6468221
e-mail: info@anticancerath.gr

Created by Gravity.gr

Κ.Ε.Φ.Ι. - Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων & Ιατρών Αθηνών

ΚΕΦΙ Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών Αθηνών

Λουίζης Ριανκούρ 29, 5ος όροφος, 11523, Αθήνα
τηλ: 210 6468222, 210 3244390
fax: 210 6468221
e-mail: info@anticancerath.gr

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης και την ανάλυση της επισκεψιμότητας μας.
Δείτε τους ανανεωμένους όρους χρήσης για την προστασία δεδομένων και τα cookies..